Honorarkonsulat
der Republik Albanien

 

Rellinghauser Straße 22 | 45128 Essen | Deutschland

Willkommen

Albanien, eines der schönsten Länder entlang der Adriaküste und des Ionischen Meeres, das auf eine lange und erfolgreiche Geschichte der Zusammenarbeit mit Deutschland und insbesondere mit dem Bundesland Nordrhein Westfalen zurückblickt.

Seit Jahren findet ein reger Austausch zwischen Albanien und NRW statt und umfasst nicht nur Bereiche wie Wirtschaft und Handel, sondern auch Kunst und Kultur. Das Honorarkonsulat Albaniens wurde zum ersten Mal im Jahr 1996 in Essen eröffnet und bis 2007 von Herrn Peter Reuschenbach, früherer Oberbürgermeister der Stadt Essen, mit großem Engagement geleitet. Das Honorarkonsulat legte in dieser Zeit wichtige Grundsteine des Austauschs und der institutionellen Zusammenarbeit mit Albanien.

Proaktiv beschloss Albanien 2013 diesen Dialog mit den wichtigsten Institutionen des Landes fortzusetzten. Unser Honorarkonsulat tritt erneut mit der Landesregierung, dem Landtag, den größten Städten in NRW wie Essen, Düsseldorf, Köln, Bonn, Dortmund, Aachen und Münster in den Dialog sowie mit den 16 IHKs, mit den Dachverbänden und mit den jeweiligen Kultur- und Integrationsämtern. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt die Zusammenarbeit mit den albanischen Diasporavereinen sowie mit den Schulklassen des albanisch sprachigen Unterrichts in NRW.

Um diese Mission mit Leben zu füllen, öffnete das albanische Honorarkonsulat in Essen erneut die Tore. Es heißt all diejenigen willkommen, die Albanien besser kennenlernen möchten, um die bestehende Zusammenarbeit zu intensivieren. Neue Netzwerke und Kontakte erschließen sich sowie auch Dialoge mit den albanischen Landsleuten.

Frau Anduena Stephan, Honorarkonsulin der Republik Albanien, gehört zu den Pionieren der Zusammenarbeit zwischen Albanien und NRW. Mit ihrer 25 jährigen Berufserfahrung sowohl in Albanien als auch in Deutschland, überwiegend in NRW, verkörpert Frau Stephan, die in Albanien geboren und aufgewachsen ist, ein Beispiel erfolgreicher bilateraler Zusammenarbeit und Verständigung.

Mehr über Frau Stephan, Honorarkonsulin der Republik Albanien, finden Sie in dem beigefügen Lebenslauf und in den folgenden Links:
Portrait Anduena Stephan

Mirësevini

Shqipëria, një nga vëndet më të bukura në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit, ka një histori të gjatë dhe të suksesshme bashkëpunimi me Gjermaninë në përgjithësi dhe me Landin e Rinit të Veriut dhe të Vestfalisë Perëndimore (NRW) në vecanti.

Prej vitesh mes Shqipërisë dhe NRW zhvillohet një këmbim intensiv në fusha të shumta si ato ekonomike e tregtare apo dhe ato kulturore e artistike. Konsullata e Nderit e Shqipërisë u hap për herë të parë në vitin 1996 dhe u drejtua me shumë dedikim deri në vitin 2007 nga konsulli i parë i nderit Zoti Peter Reuschenbach, ish kryetari i Bashkise se Essenit. Gjatë kesaj periudhe Konsullata vendosi piketat e para të rëndësishme të këmbimit dhe bashkëpunimit institucional.

Në mënyrë proaktive Shqipëria vendosi në 2013 ta thellojë dhe më shumë dialogun e drejtpërdrejtë me të gjithë institutionet më të rëndësishme të Landit. Konsullata ka nissur dialogun me Qeverinë e Landit, Parlamentin e tij si dhe me Bashkitë e qyteteve më të mëdha të tij si Dü,sseldorf, Essen, Dortmund, Köln, Bonn, Aachen, Münster, etc. si dhe me 16 dhomat e tregtisë dhe industrisë dhe institucionet e kulturës, arsimit dhe integrimit. Një vënd të vecantë merr në këtë dialog dhe bashkëpunimi me shoqatat e diasporës shqiptare dhe shkollat shqipe në këtë land.

Për të mundesuar realizimin e këtij misioni, Konsullata e Republikës së Shqipërisë në Essen rihapi sërish dyert e saj për të gjithë ata që dëshirojnë të njihen më shumë me Shqipërinë, të intensifikojnë bashkëpunimin me të, të vendosin kontakte dhe te rrjetëzohen si dhe të dialogojnë me bashkëkombasit tanë në këtë Land.

Znj. Anduena Stephan, Konsulle e Nderit e Republikës së Shqipërisë është nga pionieret e para të bashkëpunimit ekonomik Gjermani-Shqipëri dhe aq më shumë NRW- Shqipëri. Me një eksperiencë punë prej më shumë se 25 vjecare si në Shqipëri ashtu dhe në NRW, Gjermani, Zonja Stephan e cila ka lindur dhe është rritur në Shqipëri, është një pasqyrë e mirëfilltë e një komunikimi, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi bilateral.

Për më shumë informacione mbi karierën e Znj. Stephan mund të shfletoni CV saj bashkangjitur këtu dhe ne linket e meposhtme:
Portret Anduena Stephan